40 دنبال شونده 22 دنبال کننده آلبوم

درباره‌ی نقاشی

یک من درونی به ناچار در نقاشی من است . زیرا این من هستم که نقاشی را میسازم .

افزوده‌های نقاشی